Trio Sets

Sets of three full skeins.

Bases:

Basic Sock
80% superwash merino 20% nylon 3-ply
1260 yards (115g/420 yards per skein)

Fingering Single Ply
100% superwash merino, single ply
1320 yards (115g/440 yards per skein)

Fine Fingering, 2-ply
100% superwash merino, 2-ply
1260 yards (115g/420 yards per skein)

Showing all 2 results

Showing all 2 results